Izmjene i dopune Dodatka sporazumu o osnovici plaće u javnim službama


26. listopada 2011.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.