O nama


Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja osnovan je 1990. godine u Zagrebu kao prvi demokratski sindikat u Hrvatskoj. NSZVO je jedan od osnivača Matice hrvatskih sindikata. Aktivno se zalaže za poboljšanje uvjeta rada u obrazovnom te znanstveno-istraživačkom sustavu RH, kao i za povećanje njihove efikasnosti i produktivnosti. Među brojnim članovima NSZVO-a su i eminentni znanstvenici i stručnjaci iz brojnih sfera znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Predsjednik sindikata je prof. dr. sc. Igor Radeka, a predsjednik Velikog vijeća je g. Vilim Ribić.

O projektu

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja u partnerstvu sa Sveučilištem u Zagrebu nositelj je projekta koji se financira u sklopu Europskog socijalnog fonda (ESF), „Jačanje socijalnog dijaloga“-FAZA II. Projekt je započeo u rujnu 2015. godine te će se provoditi do 01. rujna 2016. godine, a dodijeljena sredstva za provedbu projekta iz ESF-a iznose 792.994,49 kn.

Sukladno Strategiji Europa 2020, koja predviđa učinkovito provođenja rezultata socijalnog dijaloga kroz uključivanje socijalnih partnera u širi spektar aktivnosti, u sklopu projekta provesti će se istraživanje o radnim odnosima i kvaliteti rada u sustavu visokog obrazovanja. Temeljem istraživanja, izraditi će se analiza potrebnih aktivnosti na području socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja. Isto tako, provoditi će se aktivnosti koje će biti usmjerene na održavanje specijaliziranih edukacija za povjerenike Sindikata o propisima važnima za kolektivno pregovaranje te provesti kampanja za jačanje socijalnog dijaloga u partnerstvu sa Sveučilištem. Glavni cilj projekta i aktivnosti, usmjereni su na  jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta sindikata znanosti u svrhu poboljšanja kvalitete socijalnog dijaloga u sektoru znanosti i visokog obrazovanja.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.