Konvencija broj 100


Konvencija o jednakosti plaća radnika i radnica za rad jednake vrijednosti

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.