Konvencija broj 98


Konvencija o primjeni načela prava na organiziranje i kolektivno pregovaranje

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.