Temeljni kolektivni ugovor


(zaključen 01. siječnja 2002. godine) – pročišćeni tekst

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.