Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju


http://www.nsz.hr/datoteke/13-14/Zakoni/ZZDVO.pdf

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.