Obavijesti

Sindikat znanosti započeo s provedbom ESF projekta


Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja u rujnu je započeo s provedbom projektnih aktivnosti vezanih uz ESF projekt „Jačanje socijalnog dijaloga u znanosti i visokom obrazovanju“. Glavni cilj projekta usmjeren je na jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta Sindikata znanosti u svrhu poboljšanja kvalitete socijalnog dijaloga u sektoru znanosti i visokog obrazovanja. Elementi  unutar projekta uključuju istraživanje o kvaliteti radnih odnosa, na temelju kojega će biti izrađena analiza potrebnih aktivnosti na području socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja. Svrha analize je odrediti područja o kojima je potrebno dodatno se konzultirati sa socijalnim partnerima te o kojima je potrebna rasprava na bipartitnoj i tripartitnoj razini. Nastavno na izradu analize održati će se 4 diseminacijske radionice na nacionalnoj razini. Također, u sklopu kampanje za jačanje socijalnog dijaloga održati će se 10 edukacijskih radionica te tri okrugla stola.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.