Obavijesti

Istraživanje o uvjetima rada i kvaliteti radnih odnosa u znanosti i visokom obrazovanju


U ponedjeljak 25. siječnja 2016. u sklopu ESF projekta „Jačanje socijalnog dijaloga u sektoru znanosti i visokog obrazovanja“, Sindikat znanosti započinje s istraživanjem o kvaliteti radnih odnosa i rada u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Cilj istraživanja je dobiti relevantne podatke o uvjetima rada i kvaliteti radnih odnosa, temeljem kojih će se izraditi analiza potrebnih aktivnosti za unapređenje socijalnog dijaloga. Istraživanje će se provoditi putem anketnog upitnika koji sadrži niz pitanja koja se dotiču potreba i problema zaposlenika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Pitanja na koja smo se orijentirali u upitniku pokrivaju područja vezana uz opće zadovoljstvo poslom, materijalnim uvjetima nagrađivanja, mogućnostima i kriterijima napredovanja, međuljudskim odnosima na ustanovama, sustavom financiranja u znanosti te akademskim slobodama. Na temelju dobivenih rezultata u narednom periodu pripremit ćemo analizu potrebnih aktivnosti na području socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja s ciljem unapređenja standarda svih zaposlenika u sustavu znanosti i obrazovanja.

Anketni upitnik izradio je tim eksperata koji se bave istraživanjima kvalitete posla i tržišta rada. Kroz analizu istraživanja dobiti će se parametri o mehanizmima koje je potrebno implementirati unutar sustava te će rezultati takve analize biti podloga za dio rasprava koje se vode unutar kolektivnih pregovora i poslužiti će kao platforma za unapređenje socijalnog dijaloga.

Rezultati istraživanja će po završetku izrade analize biti javno prezentirani i dostupni svim sudionicima ovog istraživanja.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.