Obavijesti

OECD objavio izvješće o stanju u obrazovanju u 2015. godini


Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) objavila je izvješće pod nazivom „Education at a Glance: OECD Indicators“ koje pruža informacije o stanju obrazovanja u svijetu u 2015. godini. Ovogodišnje izvješće snažnije je fokusirano na visoko obrazovanje te daje informacije o obrazovnim institucijama, financijskim i ljudskim resursima uloženima u obrazovanje. Izvješće obuhvaća sve 34 zemlje članice OECD-a, kao i nekoliko zemalja partnera. Unutar izvješća se istražuje obrazovna i socijalna pokretljivost prve generacije tercijarno obrazovanih odraslih, kao i ishodi na tržištu rada vezani uz posljednje diplomante. Također, izvješće donosi pokazatelje o utjecaju stečenih vještina na zapošljavanje i plaće, zatim razlikama među spolovima u obrazovanju i zapošljavanju te isto tako analizira spremnost za korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija prilikom obrazovnog procesa. Za pristup cjelokupnom Izvještaju posjetite stranice OECD-a – ovdje.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.