Obavijesti

Okrugli stol “Uloga socijalnog dijaloga u razvoju sustava visokoga obrazovanja i znanosti”


Okrugli stol “Uloga socijalnog dijaloga u razvoju sustava visokoga obrazovanja i znanosti” održat će se u utorak 1. ožujka 2016. u 11 sati, u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu (Trg maršala Tita 14). Okrugli stol zajednički organiziraju Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja i Sveučilište u Zagrebu u okviru ESF projekta “Jačanje socijalnog dijaloga u sektoru znanosti i visokog obrazovanja”.

Na okruglom stolu sudjelovat će rektor Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik Rektorskoga zbora Republike Hrvatske prof. dr. sc. Damir Boras, predsjednik Velikoga vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić, novinarka Jasmina Popović i predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Skup će moderirati prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, a uvodno izlaganje održat će predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja prof. dr. sc. Igor Radeka.

Registracija sudionika počet će u 10.30, a predviđeno trajanje skupa je do 13 sati.

Izravni prijenos okrugloga stola u realizaciji Rektorata i studenata Fakulteta političkih znanosti (TV Student) moći ćete pratiti na stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.